Description: ÇKA ËSHTË DASHURIA????? "Dashuria është shumë e mirë kur fillon, ndërsa shumë e keqe - kur mbaron" Zemra e njeriut ka kufi në dashuri por jo në urrejtje . (BALZAK) Njeriu dallon nga bisha, nga aftësia për ti kontrollu ndjenjat,
No entries.

You have to be registered and logged in to comment.

Blogs
 No entries in the blog at this moment.
Club members
Club's owner

online 
My clubs
Add a new club!
Buy a club!
Official clubs


© 2019 Top.al - all rights reserved.