Top.al is a social network offering you an opportunity tocommunicate with your friends, meet new people and find out what otherpeople think about you. For using the site log in or register!

Last 7 days best blogs authors:

diita
Points: 12 Blog »

Blogs - tags: love

Përsëri në dispozicion...

  Promote

Të nderuar anëtarë,

Së pari do te shfrytëzoj rastin në emër të stafit të Top.al të kërkoj falje për ndërprerjen një javore të funksionimit të faqes sonë. Mirëpo siç e shihni edhe vetë, ne përsëri jemi këtu, edhe atë me tipare dhe funksione të reja në faqe.

Pra, deri sa ishim "offline", ne përsëri nuk kemi pushuar, por për kundrazi si çdo herë kemi punuar pandërprerë, me qëllim që të bëjmë anëtarët tonë të ndjehen sa më mire në faqe.Read more »
Demir: Bansko, Dhjetor 2014
offline Demir
Comments (15)  |  rate of the entry: 133

Me and My Love

  Promote

Përshëndetje,

Duke u bazuar në përgjigjet e sondazhit në lidhje me kampanjën për fotografi më të bukur "Me & My Love", disa anëtarë të faqes kanë votuar pikën nr. 3 (Nuk dij si të marr pjesë) dhe për këtë arsye ne kemi pregaditur një ndihmë të vogël për ata që kanë hasur vështirësi duke shtuar fotografinë e tyre në garë.

Para së gjithash, është shumë me rëndësi t’i lexoni rregullat e kampanjës. Ato mund t'i gjeni duke klikuar në këtë link: http://www.top.al/star_top.php

 Read more »
Demir
offline Demir
Comments (15)  |  rate of the entry: 155
© 2018 Top.al - all rights reserved.