Top.al is a social network offering you an opportunity tocommunicate with your friends, meet new people and find out what otherpeople think about you. For using the site log in or register!
ilsida blog

Ndjenje dhe Logjike..??

LOGJIKE

1. Shkenca që studion ligjet e mendimit dhe format e tij; lënda mësimore që jep njohuritë e nevojshme të kësaj shkence në shkollë; bised. teksti që përmban këto njohuri. Logjika dialektike shkenca që studion ligjet dhe format e të menduarit në lidhjet e tyre të ndërsjella, në zhvillimin e tyre nga më e ulëta te më e larta, nga më e thjeshta te më e ndërlikuara, si edhe në lidhjet e tyre me ligjet e botës objektive. Logjika formale shkenca që studion ligjet e format e të menduarit drejt, pa lënë mënjanë përmbajtjen konkrete të tij. Logjika matematike shkenca që përdor metodat formale të matematikës në fushën e të menduarit; zbatimi i logjikës dhe i veprimeve logjike në fushën e matematikës. Kategoritë e logjikës. Ligjet e logjikës. Mësuesi i logjikës. Libri i logjikës.

2. Fuqia e arsyetimit, aftësia për të gjykuar drejt; diçka që e pranon arsyeja ose që është në pajtim me arsyen; arsye; mënyra si arsyeton dikush. Logjikë e shëndosh ë(e fortë, e hekurt). Ka logjikë. Flet (arsyeton, gjykon) me logjikë.

3. Lidhja e brendshme, e rregullt dhe e domosdoshme ndërmjet sendeve, ngjarjeve e dukurive, e cila shpjegon një zhvillim, një ndryshim etj. Logjika e ngjarjeve (e fakteve).Veprime (ngjarje) pa logjikë.         

    NDJENJE

1. Gjendje brendshme e njeriut, që shkaktohet nga ndikime të botës së jashtme, të cilat sjellin kënaqësi ose pakënaqësi. Ndjenjë e fortë (e zjarrtë). Ndjenjë e këndshme, (e hidhur). Ndjenja e gëzimit (e dashurisë, e hidhërimi e zemërimit). Ndjenja e frikës (e trishtimit). Ndjenjë kënaqësie (krenarie). Forca e ndjenjës. I ngjalli një ndjenjë. E pushtoi një ndjenjë. E mbyti ndjenjën.

2. Gjendje e njeriut, kur ka vetëdijen për botën e jashtme dhe për veprimet e veta; vetëdije. Është pa ndjenja. Ra pa ndjenja. Humbi ndjenjat.

3. Aftësia për të kuptuar, për të shijuar, për të përjetuar a për të vlerësuar një dukuri ose diçka tjetër; nuhatje. Ndjenja estetike. Ndjenja gjuhësore. Ndjenja e së bukurës (e së resë, e së drejtës). Ndjenja e kohës.

4.Aftësia për të kuptuar rëndësinë shoqërore një detyre, të një pune etj. dhe për të vepruar sipas kërkesave të tyre. Ndjenja e detyrës (e përgjegjësisë, e punës, e disiplinës, e kursimit).  

5. Ana e brendshme emocionale e njeriut, zakonisht e dalluar nga arsyeja dhe të menduarit; shfaqja e jashtme e gjendjes emocionale të njeriut.           6. Ana e brendshme emocionale e njeriut, zakonisht e dalluar nga arsyeja dhe të menduarit; shfaqja e jashtme e gjendjes emocionale të njeriut

Keto jane perkufizimet teorike te fjaleve me te rendesishme ne jeten tone besoj
NDJENJE-LOGJIKE 
1812_no_love_without_love+fire.jpg

Mendoni se jeni te afte ti ndani keto te dyja ne jeten e perditshme?
Zgjedhjet  Logjike qe bejme a ndikohen nga ndjenja dhe anasjelltas? 
Kujt i jepni me teper rendesi?

 


 
Interesting
positive votes: 20  |  negative votes: 0

Write comment:

 

© 2019 Top.al - all rights reserved.