Top.al is a social network offering you an opportunity tocommunicate with your friends, meet new people and find out what otherpeople think about you. For using the site log in or register!
desada1 blog

Dy elementet më kritike të çdo lidhjeje.

Jetojmë në kohë të polarizuar me

plot ndasi politike, racore, fetare, etnike, gjinore e të tjera. Njerëzit kanë
shumë probleme andaj edhe reagojnë ndaj dallimeve me agresivitet dhe pa
menduar. Që të shmangemi nga këto dukuri duhet të mbajmë mend dy fjalë në çdo
interaksion me njerëzit, e këto fjalë janë respekti dhe dhembshuria.

Respekti

Një nga shkaktarët kryesorë të
plasjes së konflikteve mes njerëzve është mungesa e respektit ndaj palës
tjetër. Trajtimi me respekt dhe dinjitet është një gjë esenciale për çdo
interaksion me njerëzit. Njerëzit mund të mos kenë dashuri mes vete mirëpo respektimi
i njëri-tjetrit është ajo çfarë na bën njerëz.

Dhembshuria

Një tjetër shkaktar i konflikteve
është ndjenja se askujt nuk i plas për ty,

. Mungesa e
dhembshurisë mund të jetë shkatërruese për interaksionet me njerëz. Nëse ofroni
dhembshuri, verbale apo joverbale, ju tregoni se keni interes për përmirësimin
e gjendjes së tjetrit.

Trajtimi i njerëzve me respekt
dhe dhembshuri duket si një punë e thjeshtë mirëpo në praktikë njerëzve ju
mungon sensi për të bërë një gjë të tillë. Respekti dhe dhembshuria duhet të
jenë filterët e sjelljes në çdo ambient dhe ndaj çdo pale, në punë, shtëpi apo
në publik. 
Interesting
positive votes: 3  |  negative votes: 0

Write comment:

dritonii (30)
e bukur kjo blogo
#1, 11.10.2017 - 00:47
 

© 2018 Top.al - all rights reserved.