Top.al is a social network offering you an opportunity tocommunicate with your friends, meet new people and find out what otherpeople think about you. For using the site log in or register!
ilsida blog
Egoizmi në domethenien e vet te pare, shpesh radhitet ndër vetitë negative të moralit. Mirëpo nëse bazohemi në nevojat primare të njeriut, si ato të nevojës së afërme apo të një ardhmeje më të largët e me kuptim kohor më të gjatë jetik, do të shohim se egoizmi është në radhë të parë lëvizje racionale e subjektit për mbijetesë dhe zhvillim personal nga i cili ka përfitim edhe shoqëria. Një egoizëm i tillë pra është i nevojshëm, i domosdoshem për vetegzistencë dhe ecje përpara. Egoizmi që nuk synon dëmtimin e tjetrit nuk është aspak i dëmshëm.

Kunder kësaj qëndron qëllimi i paramenduar për përfitime me çdo kusht e duke shkelur mbi interesat e tjetrit, është jomoral dhe etikisht i papastër që do të thote, egoizëm negativ dhe i dëmshëm në përgjithësi. Shumë moralistë dhe sociologë, egoizmin e konsiderojnë si diçka te domosdoshme për ecje perpara dhe çdo lloj shkëputje joracionale nga "uni" sjell pasoja shkatëruese personale dhe më gjërë.


Por shtrohen disa pyetje para nesh: Deri ku jemi egoiste?
A eshte e vertete se ndonjehere edhe ndihma qe i japim te tjereve eshte nje forme egoizmi?
A ndodh qe largohemi nga nje njeri qe e duam shume vetem per shkak te egoizmit te tij?

Egoizmi në kuptimin e vet primitiv, shpesh rradhitet ndë vetitë negative të moralit. Mirëpo nëse bazohemi në nevojat primare të njeriut, qofshin ata të nevojës së afërme apo të një ardhmeje më të largët e me kuptim kohor më të gjatë jetik, do të shohim se egoizmi është në radhë të parë lëvizje racionale e subjektit për mbijetesë dhe zhvillim personal nga nxjerë përfitim edhe shoqëria, e që tanimë ka tendenca edhe vetëmohuese. Një egoizëm i tillë pra është i nevojshëm, i patjetërshëm për vetegzistencë dhe ecje përpara. Egoizmi që nuk synon dëmtimin e tjetrit nuk është aspak i dëmshëm[1]. Përkundrazi kësaj qëndron qëllimi i paramenduar për përfitime me çdo kusht e duke shkelur mbi interesat e tjetrit, është jomorale dhe etikisht e papastër që do të thot, egoizëm negatif dhe i dëmshëm në përgjithësi. Shumë moralistë dhe socilogë, egoizmin e konsiderojnë si diçka e patjetërshme për ecje para dhe çdo lloj shkëputje joracionale nga "uni" sjellë pasoja shkatëruese personale dhe më gjërë. 

 

Egoizmi rregullon botën. (Arthur Schopenhauer)

Egoizmi inteligjent e çon njeriut drejt virtuteve më të larta. (Alfred Capus 
Interesting
positive votes: 6  |  negative votes: 0

Write comment:

 

© 2019 Top.al - all rights reserved.